EKO-BOX_1

Ekologisesti kestävän rakentamisen avulla etsitään keinoja muuttaa rakennettua ympäristöä vähemmän energiaa kuluttavaksi ja ympäristöä kuormittavaksi. Rakentaminen on nykyisellään monen ympäristöongelman taustalla. Näillä sivuilla esitellään kestävään kehitykseen tähtääviä vaihtoehtoja rakentamisessa ja rakennetussa ympäristössä.

EKO-BOXiin on koottu tietoa ekologisesti kestävästä rakentamisesta teemoittain yhdyskuntasuunnittelusta, uudisrakentamisesta ja korjausrakentamisesta. Kukin teema pitää sisällään tietotekstin, laajemman rakentajan muistilistan ja esimerkkikohteita sekä linkkejä lisätietoihin. Lisäksi sivuilta löytyy taustatietoa ja laaja linkkilista.

Ekologisesti kestävään rakentamiseen on usein vaihtoehtoja: tiettyyn tilanteeseen sopii nollaenergia- tai passiivitalo toiseen luonnonmukainen ekotalo, jossa on painovoimainen ilmanvaihto. Ilmastonmuutoksen lisäksi luonnon monimuotoisuuden kato ja luonnonvarojen ehtyminen tulisi ottaa huomioon rakentamisessa.

EKO-KARTTA esittelee suomalaisia kestävän rakentamisen kohteita ekotaloista ja ekokylistä energiaa tuottaviin toimistorakennuksiin ja lähiöuudistuksiin. Kohteita voi etsiä aihepiireittäin tai kartalta.

KESTÄVÄN RAKENTAMISEN LINKKILISTAAN on koottu laajasti verkkosivustoja aihepiiristä.

Sivustoa on viimeksi päivitetty 13.12.2016.