EKO-BOX_2

Ilmastonmuutos on uhkatekijä ihmiskunnalle ja ylipäinsä nykyisen kaltaisen elämän jatkumiselle maapallolla. Muutosta ei voida enää pysäyttää, mutta sen laajuuteen voidaan vaikuttaa ja toisaalta sopeutua muuttuviin olosuhteisiin. Luonnon monimuotoisuuden väheneminen liittyy kiinteästi ilmastonmuutokseen. Ihmiskunta käyttää luonnonvaroja huomattavasti enemmän, kuin maapallo ehtii niitä tuottaa. Maapallon elinkelpoisuus heikkenee. Ihminen on täysin riippuvainen luonnosta.

Ilmastonmuutosta ruokkivista päästöistä 40 prosenttia syntyy rakentamisen ja rakennusten käytön seurauksena ja 20 prosenttia liikenteen seurauksena. Uudisrakentamisessa ja olemassa olevan rakennuskannan ja yhdyskuntarakenteen energiatehokkuuden parantamisessa on oleellinen vaikutus hillittäessä ilmastonmuutosta.

Ekologinen kestävyys rakentamisessa on monen osatekijän summa. Energiatehokkuus on kestävän rakentamisen keskeinen – mutta ei suinkaan ainut – osatekijä. Yhtä lailla tärkeitä ominaisuuksia ovat luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja luonnonvarojen säästeliäs käyttö sekä materiaalien ja rakenteiden valmistusvaiheen energiankulutuksen ja päästöjen minimointi, kestävyys, korjattavuus, kierrätettävyys ja myrkyttömyys.

Arkkitehdeilla on huomattavat mahdollisuudet vaikuttaa työnsä kautta ilmastonmuutoksen hillintään. Tulisi ratkaista, miten arkkitehtuuri edistää kestävämpää elämäntapaa, miten saamme vähemmällä energialla ja luonnonvarojen käytöllä aikaan enemmän fyysistä ja henkistä hyvinvointia. Nyt kestävyys ei ole uudistanut arkkitehtuuria muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Se on merkinnyt lähinnä eristekerrosten paksuntamista ja erilaisten teknisten laitteiden lisäämistä rakennuksiin. Viime kädessä kysymys on kulttuurisesta muutoksesta.

Kestävä rakentaminen yhdyskuntasuunnittelusta korjausrakentamiseen pyrkii löytämään ilmastonmuutosta hillitseviä ratkaisuja ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävältä pohjalta.

Näille sivuille on koottu tietoa kestävästä rakentamisesta sekä ilmastonmuutoksen ja rakentamisen vuorovaikutuksesta. Koska tietämys ekologisesti kestävästä rakentamisesta lisääntyy ja tarkentuu, pyritään näidenkin sivujen sisältö päivittämään säännöllisin väliajoin. Vuoden 2012 uudisrakentamisen sekä vuoden 2013 korjausrakentamisen energiatehokkuusmääräykset on sivuilla huomioitu. Sivut on viimesi päivitetty elokuussa 2015.