RAK_1

KESTÄVÄ RAKENNUS

Ekologisesti kestävä rakennus kuormittaa ympäristöä niin rakentamis-, käyttö- kuin purkuvaiheessa mahdollisimman vähän. Se säästää lämmitysenergiaa, sähköä ja vettä. Käytetty energia on tuotettu uusiutuvilla energiamuodoilla. Rakennus on toteutettu kestävistä, helposti korjattavista ja uusiutuvista materiaaleista, joiden tuotanto kuluttaa mahdollisimman vähän energiaa ja aiheuttaa mahdollisimman pienet päästöt ja jotka ovat lisäksi purkuvaiheessa lajiteltavissa. Rakennuksen sijainti ei osaltaan lisää riippuvaisuutta yksityisautoilusta.

Pelkkä tekniikka ei välttämättä yksin tee rakennuksesta ekologisesti kestävää. Viime kädessä käyttäjät ratkaisevat ympäristökuorman määrän. Kysymys kuuluukin, miten arkkitehtuurin keinoin voidaan helpottaa kestävämmän elämäntavan toteuttamista? Kestävyydellä on myös sosiaaliset ja taloudelliset ulottuvuudet.

Kestävä rakennus -tietoteksti
Kestävän rakennuksen muistilista
Kestävä rakennus -esimerkkikohteita
Muualla verkossa aihepiiristä