RAK_4KESTÄVÄ RAKENNUS -esimerkkikohteita

Alle on koottu esimerkkejä rakennuksista, joissa on pyritty ekologiseen kestävyyteen erilaisin keinoin. Kohdeluetteloa pyritään täydentämään tarpeen vaatiessa.

Villa Solbrantenin suunnittelun lähtökohta on energiatehokkuus sekä aurinkoenergian passiivinen ja aktiivinen hyödyntäminen.

Tapanilan ekotalo on luonnonmukainen kaupunkipientalo.

Rannanpeltotalo on puurakenteinen ja Suomen ensimmäisiä matalaenergiataloja, jonka energiankulutusta ja tuotantoa on seurattu tarkoin.

Kellokas on muunneltava ja energiatehokas täystiilinen kaupunkitalo, jossa on lähestytty kestävyyttä ekologisesta, taloudellisesta ja sosiaalisesta näkökulmasta.

Luukku-talo on puurakenteinen vapaa-ajanasunto ja Suomen ensimmäinen nollaenergitalo.

Lantti-talo on puurakenteinen nollaenergitalo ja omakotiversio Luukku-talosta.

Ympäristötalo on toistaiseksi Suomen energiatehokkain toimistorakennus, joka tuottaa 20 % tarvitsemastaan sähköstä auringolla.

Haltia – Suomen luontokeskus pyrkii alhaiseen hiilijalanjälkeen: se on puusta toteutettu julkinen rakennus, joka lämpenee ja viilenee maa- ja aurinkolämmön avulla.

Puumera on vähäpäästöinen passiivikerrostalo.

Viikin Latokartanon puukerrostalokortteli on suurin puurakentamis kohde lajissaan.

Sattmarkin vierasmajat toteutettiin olkipaaleista.

Pieni on kaunista: kaksi ekotaloa Vihdissä.

Maltassa asutaan yhteisöllisesti palveluiden äärellä.

Puukuokka on vähähiilinen puukerrostalo.

Kärsämäen kirkossa moderni arkkitehtuuri yhdistyy perinteeseen.