YHD_1

KESTÄVÄ YHDYSKUNTA

Yhdyskunnissa kuluu paljon energiaa. Hyvällä suunnittelulla uusista ja olemassa olevista yhdyskunnista saadaan energiatehokkaita ja vähäpäästöisiä. Autoriippuvuuden vähentämisen lisäksi esimerkiksi rakennusten energiatehokkuus ja uusiutuvien energioiden hyödyntäminen tulisi ottaa huomioon jo kaavatasolla rakennusten sijoittelun, muodonannon ja suuntauksen sekä erilaisten ohjausmekanismien avulla.

Rakentaminen nakertaa vääjäämättä luontoa. Luonnon monimuotoisuuden säilymisen ja virkistysmahdollisuuksien turvaamiseksi myös kaupungeissa tulisi säästää riittävästi luonnontilaisia alueita. Kestävä yhdyskunta elää tasapainossa ympäröivän maaseudun kanssa. Energian, ravinto ja muut luonnon resurssit saadaan lähialueelta ja hyödynnetään siten ettei jätteitä synny.

Kestävä yhdyskunta -tietoteksti

Kestävä yhdyskunta –esimerkkikohteita

Kestävä yhdyskunta -kaavoittajan muistilista

Muualla verkossa aihepiiristä