YHD_3

KESTÄVÄ YHDYDKUNTA -esimerkkikohteita

Alle on koottu esimerkkejä pienemmistä ja suuremmista alueista, joilla on pyritty ekologiseen kestävyyteen erilaisin keinoin. Kohdeluetteloa pyritään täydentämään tarpeen vaatiessa.

Kangasalan yhteiskylä ja muut ekokylät pyrkivät omavaraisuuteen ja ovat hyviä kestävän rakentamisen kokeiluja ja esimerkkejä laajemmallekin yhdyskuntasuunnittelulle.

Bromarvin ekokylä täydentää olemassa olevaa kylärakennetta ja turvaa siten palveluiden säilymisen.

Eko-Viikin kaavan lähtökohtana ovat aurinkoenergian aktiivinen ja passiivinen hyödyntäminen sekä asuin rakennusten väliin lomittuvat viheralueet eli “vihersormet”.

Hammarby sjöstadissa Tukholmassa on yhdistetty asuminen, palvelut ja työ tiiviiksi, mutta vehreäksi kokonaisuudeksi.

Freiburgissa Saksassa kaupungin rakentaminen on ohjattu kaupungin rajojen sisälle, kaupungissa on runsaasti pieniä kauppoja ja kevyen liikenteen osuus poikkeuksellisen korkea. Vaubanin asuinalueella Freiburgissa rakentamisen energiatehokkuutta ohjattiin tontinluovutusehdoilla ja pysäköinti sijoitettiin alueen laidoille. Rieselfeldin asuinalue rakennettiin pikaraitiotien ympärille, joka toteutettiin ennen rakennuksia.

BedZED on vähähiilinen asuinalue Lontoon lähellä.

Skaftkärrin asuinalueen rakentamisessa Porvoossa otettiin energiatehokkuus kaavoituksen lähtökohdaksi.

Jätkäsaari rakennettiin raitiotieverkon ympärille.

Kalastamaan luodaan urbaania sykettä kevyen ja julkisen liikenteen solmukohtaan.

Viherkatot tarjoavat vehreyttä ja ekosysteemipalveluita kivierämaassa.

Illenpuistossa hulevedet käsitellään luonnonmukaisesti.

Sapokassa saastunut ja haiseva lahti kunnostettiin vesipuistoksi.

Baana vie kevyen liikenteen turvassa muulta liikenteeltä halki kantakaupungin.

Ilmastoatu päästövähennysten näyteikkunana.