MIKS_1

MIKSI KESTÄVÄÄ RAKENTAMISTA?

Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden hupeneminen ovat maapallon eliöyhteisön – myös ihmisen – suurimpia uhkatekijöitä. Ne liittyvät monessa suhteessa toisiinsa sekä rakentamiseen ja rakennettuun ympäristön käyttöön: yksistään rakennusten osuus Suomen hiilidioksidipäästöistä on yli kolmannes ja liikenteen osuus viidennes. Lisäksi rakentaminen kuluttaa nykyisellään huomattavan määrän luonnonvaroja ja tuottaa jätteitä ja muita päästöjä.

Tässä osiossa tarkastellaan sitä, missä hiilidioksidipäästöt ja muut rakentamisen ympäristövaikutukset syntyvät ja mitkä ovat rakentamisen päästöjen ja muiden ympäristökuormien vähentämismahdollisuudet rakennetussa ympäristössä.

Miten maapallo voi? -tietoteksti

Muualla verkossa aihepiiristä
Ympäristön tila
Kestävän rakentamisen yleissivustoja

Esimerkkikohteita:

2000 watin yhteiskunta on globaali malli kestävästä energian käytöstä.

One tonne life -tutkimuksessa ruotsalaisperhe vähensi hiilidioksidipäästöjään 80 %.