MIKS_3

MALLEJA JA KOKEILUJA VÄHÄHIILISESTÄ ASUMISESTA JA YHTEISKUNNASTA

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi hiilidioksidipäästömme tulisi alentaa 1000 kiloon vuodessa henkeä kohden eli vähentää 80–90 prosenttia nykyisestä. 2000 watin yhdyskunta ja One tonne life viitoittavat tietä vähähiiliseen tulevaisuuteen. Toisaalta on hyvä muistaa, että päästömme olivat vielä kohtuullisuuden rajoissa 1950- ja -60-luvuilla.

2000 WATIN YHTEISKUNTA

Globaali malli kestävästä energian käytöstä

Sveitsiläinen EMBA tutkimuslaitos on kehittänyt mallin 2000 watin yhteiskunnasta, jossa yksilön energiankulutus on rajattu 2000 watin tehoon eli 17 500 kWh:n kulutukseen vuodessa henkeä kohden. 2000 watin yhteiskunnassa 2/3 energiasta tuotettaisiin uusiutuvilla energiamuodoilla, jolloin henkeä kohden hiilidioksidipäästöt jäävät 1000 kiloon. Tutkimuslaitoksen mukaan tämä taso saavutettaisiin vuoteen 2050 mennessä kuitenkaan alentamatta kehittyneen maailman ihmisten elintasoa. Laskelmissa on huomioitu maapallon väestönkasvu.

2000 wattia on tällä hetkellä maapallon asukkaiden energiankulutuksen keskiarvo. Energian tuotantotapa on kuitenkin ympäristön kannalta väärä ja se on painottunut tietyille alueille. Keskiverto suomalainen elää 9000 ja USA:n asukas 12 000 watin teholla. Euroopan nykyinen keskiarvo on 6000 wattia/hlö. Keinoiksi tutkimuslaitos esittää mm. rakennusten ja autoilun fossiilisten polttoaineiden kulutuksen leikkaamista 80 %, siirtymistä fossiilisiin polttoaineisiin perustuvasta energiantuotannosta uusiutuviin ja jätteiden syntymisen estämistä kokonaan. Jätteet aiheuttavat nykyisellään 350 kilon hiilidioksidipäästöt eurooppalaista kohden. Vielä 1950-luvulla tulimme toimeen 2000 watilla ja 1000 kilon hiilidioksidipäästöillä.

VTT on yhdessä korkeakoulujen kanssa aloittanut 2000 watin mallin toimivuuden testaamisen pohjoisissa oloissa. Kylmän ilmastomme lisäksi haasteita aiheuttaa Suomen hajanainen yhdyskuntarakenne sekä energiaintensiivinen teollisuus.

Aihesta lisää: www.novatlantis.ch/

ONE TONNE LIFE

Ruotsalaisperhe vähensi hiilidioksidipäästöjään 80 %

One tonne life on ruotsalaistutkimus, jossa tavallisen Lindellin nelihenkisen perheen jäsenet onnistuivat vähentämään omat henkilökohtaiset päästönsä 1 500 hiilidioksidikiloon vuodessa. Keskivertoruotsalaisen hiilijalanjälki on hankkeen mukaan reilut 7000 kiloa vuodessa, josta yhteiskunnan toimintojen (palvelut, tieverkosto, jne.) osuus on noin 1 800 kiloa ruotsalaista kohden. Keskiverto ruotsalaisen hiilijalanjälki on pienempi kuin keskivertosuomalaisen muun muassa pohjoisemman sijaintimme ja raskaan teollisuutemme takia. Lisäksi Ruotsissa käytetään runsaasti vesivoimaa.

Tutkimuksessa oli kaksi tasoa. Ensimmäisessä vaiheessa pyrittiin alittamaan 2 800 hiilidioksidikilon raja eli nipistämään yksilötason hiilidioksidipäästöjä 62 %. Tähän perhe pääsi melko helposti muuttamalla 1970-luvun talostaan plusenergiataloon ja siirtymällä kahden polttomoottoriauton käytöstä liikkumiseen sähköautolla sekä julkisilla. Lisäksi perhe suosi ravinnossaan paikallisia kasviksia lihan sijaan ja noudatti muutenkin ekologisempaa elämäntapaa sekä säästäväisyyttä energiankäytön suhteen.

Siirryttäessä kohti 1 500 kilon henkilökohtaisia hiilidioksidipäästöjä, eli 79 prosentin pienentämistä alkuperäisestä, harppaus olikin jo haastavampi. Nyt päästövähennykset kohdistuivat enemmän jokapäiväiseen kulutukseen ja elämäntapoihin. Perhe mm. siirtyi kokonaan kasvisruokaan, lämpimän veden käyttö minimoitiin ja matkustelua vältettiin.

Kokeen tulos on kuitenkin rohkaiseva – pohjoismainen normiperhe voi yltää jo nykytekniikoilla lähelle ilmaston kannalta kestävää hiilijalanjälkeä.

Lisää aiheesta: onetonnelife.com