UUS_1

UUSIUTUVAT ENERGIAMUODOT RAKENNETUSSA YMPÄRISTÖSSÄ

Pyrittäessä vähentämään hiilidioksidipäästöjä on energian säästämisen ohella energian tuotantomuoto keskeisessä asemassa. Tuulisähkön hiilidioksidipäästöt ovat jopa 100 kertaa pienemmät kuin kivihiilellä tuotetun. Siirtyminen fossiilisesta tuontienergiasta kotimaiseen uusiutuvaan energiaan parantaa omavaraisuutta ja työllisyyttä. Keskitetyn energiatuotannon sijaan tulevaisuudessa tullaan energiamääräystenkin ohjaamana siirtymään hajautettuun energiatuotantoon, lähienergiaan.

Uuden energiatekniikan liittäminen luontevasti osaksi rakennusten arkkitehtuuria ei ole helppoa, ellei sitä oteta rakennuksen suunnittelun lähtökohdaksi. Parhaimmillaan aurinkosähköpaneelit ja -lämpökeräimet voivat korvata muita rakennuksen osia kuten vesikattoa tai parvekekaiteen umpiosia.

Uusiutuvat energiamuodot rakennetussa ympäristössä -tietoteksti

Uusiutuvat energiamuodot rakennetussa ympäristössä -esimerkkikohteita

Uusiutuvat energiamuodot rakennetussa ympäristössä -rakentajan muistilistaan

Muualla verkossa aihepiiristä