HAMMARBY SJÖSTAD

HAM

Klikkaa kuvaa suuremmaksi. KUVAT: © Pekka Hänninen

Urbaania tiiveyttä ja merellistä vehreyttä
Sijainti: Hammarby sjöstad, Tukholma
Suunnittelu: Tukholman kaupunki, 1992–

Hammarby sjöstad on vehreä ja merellinen kestävän rakentamisen kaupunginosa Tukholmassa. Se yhdistää kortteleissa keskustamaisen tiiviyden näiden välialueilla lähiömäiseen väljyyteen. Alue on toteutettu vanhalle käytöstä jääneelle teollisuusalueelle, ja se on rakennettu vaiheittain. Kaikkien osien valmistuttua siellä on 20 000 asukasta ja 10 000 työpaikkaa.

Auton tarpeen minimointi on Hammarby sjöstadin keskeinen tavoite. Työpaikkojen lisäksi alueella on hyvät palvelut ja runsaasti vapaa-ajan ja virkistysmahdollisuuksia. Raitiotie ja lautta yhdistävät alueen Tukholman ydinkeskustaan. Erityisesti pyöräily ja jalankulku on otettu huomioon liikennesuunnittelussa. Alueella on auto-osuuskuntia.

Luonnon monimuotoisuus on myös otettu huomioon. Kaksi riistasiltaa turvaavat villieläinten liikkumisen alueen viheralueiden ja läheisen Nackan luonnonsuojelualueen välillä. Viherkattoja on paljon. Hulevedet käsitellään paikallisesti, ja juoksutetaan purojen ja altaiden kautta kanaviin ja mereen.

Kaupunginosalla on oma jätevesijärjestelmä, ja jätevesistä saatava biokaasu hyödynnetään omassa biovoimalaitoksessa. Kiinteät jätteet lajitellaan ja kerätään maanalaisen imuputkiston avulla. Palavat jätteet hyödynnetään lämpövoimalassa. Useissa rakennuksissa hyödynnetään uusiutuvia energiamuotoja.

Alueen toteutumisen on mahdollistanut julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö. Alueen ympäristökuorman arvioidaan olevan puolet pienempi kuin muilla vastaavilla asuinalueilla Tukholmassa. Sijaintinsa ja monipuolisten ympäristöjensä ansiosta Hammarby sjöstadissa on hyvät puitteet kestävään elämäntapaan kaupungissa.

Kohteesta lisää:
Arkitektur -lehti 5/2010