ILLENPUISTO

Illenpuisto

Klikkaa kuvaa suuremmaksi. KUVAT: © Pekka Hänninen (1 ja 3) ja Vantaan kaupunki (2).

Hulevesien luonnonmukaista käsittelyä
Sijainti: Kartanonkoski, Vantaa
Suunnittelu: maisema-arkkitehdit Ismo Häkkinen ja Petra Tammisto / Ramboll Finland Oy, 2005

Hulevesien luonnonmukaisessa käsittelyssä pyritään valuntaa tuottavat sade- ja sulamisvedet käsittelemään niiden syntysijoilla mm. imeyttäen ja viivyttäen. Viivyttämisessä voidaan hyödyntää esimerkiksi vettä pidättäviä rakenteita kuten viherkattoja tai erilaisia altaita ja painanteita.

Kartanonkosken Illenpuistossa on varauduttu sulamisvesien tai rankkasateiden aiheuttamiin tulvahuippuihin muotoilemalla purkuojan ympärille painanteita, joihin hulevedet hallitusti tulvivat. Näin vesiä viivytetään ja hallitsematon tulviminen vältetään muualla. Asuinalueen halki luikertava hulevesiuoma lisää viihtyisyyttä, rikastuttaa paikallista luonnon monimuotoisuutta ja viilentää kesällä lähiympäristöä. Puronvarren kasvillisuus on rehevää.

Vettäläpäisevät pintamateriaalit mahdollistavat vesien imeytymisen maaperään. Suodattamalla vesi maakerrosten läpi se puhdistuu. Sadevesiviemäreistä hulevedet johdetaan usein puhdistamattomina suoraan vesistöihin, mikä on heikentänyt varsinkin taajamien virtavesien tilaa. Lisäksi viemärikapasiteettiä ei pystytä enää kaupungeissa lisäämään, jolloin hulevesien luonnonmukainen käsittely on parempi vaihtoehto.

Illenpuisto sai 2006 ympäristöpalkinnon.

Hulevesistä lisää:
Vantaan hulevesisivut
Vantaan hulevesiohje
Kuntaliiton hulevesiopas