KESTÄVÄ RAKENNUSSUUNNITTELU – linkkilista (päivitetty 12.08.2015)

Pientalorakentaminen:
www.rakentajanekolaskuri.fi
Rakentajan ekolaskuri on pientalorakentajille suunnattu nettityökalu ja ekorakentamisen tietopankki. Laskuri kertoo kuinka ekologisesti kestäviä eri rakennusvaiheiden valinnat ovat. Sivusto on Helsingin rakennusvalvontaviraston ylläpitämä, kieli suomi.
Ekologisesti kestävä pientaloasuminen
Vertailu tutkimus 13 suomalaisesta ekologisen kestävyyteen pyrkivästä pientalosta. Ympäristöministeriön raportteja 20/2014
www.energiatehokaskoti.fi
Energiatehokas koti on Motivan ylläpitämä sivusto energiatehokkaista pientaloista.
www.pientalonlaatu.fi
Pientalon laatu on Oulun rakennusvalvonnan laskuri pientalon laadun tarkistamiseksi.
http://www.ouka.fi/oulu/rakennusvalvonta/laatukortit-ja-tulkinnat 
Oulun rakennusvalvonnan laatukortit opastavat mm. eneria- ja tilatehokuuteen, aurinkoenergian passsiiviseen ja aktiiviseen hyödyntämiseen.
www.ekotoimivakoti.fi/
Työtehoseuran ohjeita ekotoimivan kodin rakentamiseen.

Energiatehokas rakentaminen (Passiivi-, nollaenergiatalot jne):
passiivi.info
Suomalainen passiivirakentamis sivusto, ohjeita ja muuta tietoa.
finzeb.fi
FinZEB sivusto luotsaa kohden nollaenergiarakentamista.
www.tem.fi
Työ- ja elinkeinoministeriön Energiatehokkuus ja energiansäästö -sivusto. Raportteja ja muita julkaisuja.
www.buildup.eu
Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) on EU-sivusto energiansäästöstä rakentamisessa, tietoa uusista tutkimushankkeista ja säädöksistä, myös suomenkielistä materiaalia (Publications & Downloads, valitse Search-hakuun kieleksi Finnish).
passiivitalo.vtt.fi
VTT:n passiivirakentamissivut, joilla mm. passiivitalon määritelmä sekä paljon linkkejä.
www.motiva.fi/
Motivan sivuilla on ohjeita energiansäästämiseksi asumisessa.
www.passivhuscentrum.se
Passivhuscentrum on ruotsissa toimiva passiivirakentamisen keskus. Sen kotisivuilla on perustietoa ja kohde-esittelyitä myös englanniksi.
www.nollaenergia.fi
Suomalaista nollaenergiarakentamista esittelevä sivusto.
www.nollhus.se
Ruotsalaista nollaenergiarakentamista esittelevä sivusto.
www.passiv.de
Passivhaus Institut toimii Saksassa. Se on muun muassa määritellyt passiivitalon kriteerit. Sivut myös englanniksi.
www.passivhaustagung.de
Passivhaustagung järjestää vuosittain kansainvälisiä pasiivirakentamiskonferensseja.
www.passivhaus.org.uk
Englantilaiset passiivirakentamisen kotisivut.
www.minergie.ch
Sveitsiläisen matalaenergiastandardin kotisivu. Paljon esimerkkejä, laskureita, dataa ym. Sivujen kieli saksa.
www.igpassivhaus.ch
Sveitsiläinen passiivitalo-sivusto. Muutamia esimerkkejä, tekijöitä, ym. Sivujen kieli saksa.
www.sdeurope.org
Solar Decathlon on energiatehokkaan rakentamisen korkeakoulujen kymmenottelu, jossa opiskelijaryhmät suunnittelevat ja toteuttavat omavaraisen, aurinkoenergialla toimivan asuinrakennuksen.

Energian säästäminen:
www.eneuvonta.fi
Motivan koordinoima energianeuvonnan portaali asumisen, rakentamisen, remontoimisen ja liikkumisen energiatehokkuudesta.
www.energianeuvoja.fi
Energianeuvoja antaa ohjeita kotitalouksien energian säästöön.
www.tts.fi/kodinenergiaopas/
Työtehoseuran Kodinenergiaopas.
www.ekoenergia.fi
Suomen luonnonsuojeluliitto suosittelee vaihtamaan uusiutuvilla tuotettuun sähköön.
www.martat.fi
Martat opastavat porkkanoiden ja kaulimen avulla kuluttajaa energia- ja muissa ympäristöasioissa.

Energiatodistus:
www.ymparisto.fi/energiatodistus
Ympäristöministeriön rakennusten energiatodistussivut. Energiatodistukskäytännöt uudistettiin 1.6.2013.
www.motiva.fi/energiatodistus/
Motivan energiatodistussivut

Rakenteet ja materiaalit:

Materiaalien ja rakenteiden hiilijäljet ja piiloenergiavirrat:
www.rts.fi/Ymparistoselosteet.pdf
Tavallisimpien rakennetyyppien aiheuttamat hiilidioksidipäästöt -PDF. Arto Saari: Rakennustieto 2001.
www.wupperinst.org
MIPS on tuotteiden ja palveluiden tuottamiseen tarvittavia materiaalimääriä tutkiva järjestelmä.

Luonnonmukainen rakentaminen:
www.luomura.com
Luonnonmukaisen rakentamisen yhdistys antaa tietoa luomurakentamisesta. Osaajien ja tuotevalmistajien linkkejä.
www.baubio.ch
Sveitsiläinen rakennusbiologian yhdistys, jonka tarkoituksena on kouluttaa eri alan ihmisiä tuottamaan asukkaille ja käyttäjille terveellisiä rakennuksia. Sivusto saksaksi, italiaksi ja ranskaksi.

Puurakentaminen:
www.puuinfo.fi
Puuinformaation perusteelliset ja laajat puurakentamissivut. Tietoa, kohteita, ohjeita ja runsaasti linkkejä.
www.sademetsa.fi
Sademetsätietoa trooppisten puulajien käytöstä.
www.puuproffa.fi
Puuproffa on puurakentamisen keskustelufoorumi.
www.architectureweek.com
Puurakentamista englantilaisittain.
www.woodwisdom.net
Euroopan metsäklusterin tutkimus- ja tiedonkeruuprojekti.

Savirakentaminen:
www.saviry.fi
Suomalaiset savirakentamisen sivut. Tietoa, kohteita, ohjeita ja runsaasti linkkejä.

Ovet ja ikkunat:
www.motiva.fi
Ikkunoiden energialuokista Motivan sivuilla.

Ympäristömerkit, selosteet ja sertifikaatit:
www.ymparistomerkki.fi
Joutsenympäristömerkki on pohjoismainen.
www.rts.fi/M1
Rakennustietosäätiön M1-luokitus ja Ympäristöselosteet.
http://finland.fsc.org/
FSC-sertifiointi Suomessa, ympäristöjärjestöjen hyväksymä puun sertifiointijärjestelmä.

Kierrätys, kierrätyskeskuksia ja varaosapankkeja:
www.kierrätyskeskus.fi
Kierrätyskeskus kierrättää ja jakaa tietoa kierrättämisestä.
www.rakennusapteekki.fi
Rakennusapteekki tarjoaa korjausrakentamistietoa sekä myy uusia ja käytettyjä rakennusosoia ja materiaaleja.
www.metsankylannavetta.fi
Metsänkylännavetta on vanhojen rakennustarvikkeiden myymälä, joka toimii myös netissä.
www.maaporssi.fi
Maapörssissä voi kierrättää maa-aineksia.
www.tampereenrakennustori.fi
Tampereen rakennustorin kotisivut.
www.ylijaama.fi
Rakennustarvikeiden ylijäämävarasto.
www.turunekotori.fi
Turun ekotori on Turun kierrätyskeskus.
www.ekologiskabyggvaruhuset.se
Ekologiskabygg varuhuset on ruotsalainen rakennustarvikkeiden kierrätyspaikka.
dspace.cc.tut.fi/
Päivi Veijola, diplomityö: Kierrätysmateriaalien käyttö rakentamisessa
www.tut.fi/
Satu Huuhka, diplomityö: Kierrätys arkkitehtuurissa.

Vesijärjestelmät ja jätehuolto:

Vesijärjestelmät:
www.salaojakeskus.fi 
Haja-asutusalueiden jätevesi huolto -PDF, Erkki Santala, LUOKO 2006.
www.huussi.net 
Käymäläseura Huussin kuivakäymäläsivut.

Jätehuolto:
www.fiksu.net
Fiksu on HSY:n sivusto jätteiden synnyn ehkäisemiseksi.
ec.europa.eu/
Euroopan komission jätesivut.
zerowaste
Zero waste on laaja yhdysvaltalainen jätteettömään maailmaan pyrkivä sivusto.

Ilmanvaihto (+LTO):
Energiatehokas ilmanvaihto
Motivan ohjeita ilmanvaihdon energiatehokkuuden parantamiseksi.
Painovoimaisella ilmanvaihdolla toimiva pientalo 2012 määräyksissä
K3 -hankkeen raportti painovoimaisesta ilmanvaihdosta.
www.vtt.fi
Toimistorakennusten hybridi-ilmanvaihto (VTT tiedotteita 2179)