KESTÄVÄ YHDYSKUNTA – linkkilista (päivitetty 12.08.2015)

Kestävä yhdyskunta:
helda.helsinki.fi/
Ympäristöministeriö: Ilmastotavoitteita edistävä kaavoitus, Suomen ympäristö 3/2015, PDF
www.sitra.fi/
Ilmastotavoitteita-toteuttava-asemakaavoitus, Aaltoyliopiston julkaisuja 13/2013, PDF
helda.helsinki.fi
Tarja Söderman ja Sanna-Riikka Saarela: Kestävät kaupunkiseudut – Kriteereitä ja mittareita suunnittelun työvälineiksi, Suomen ympäristö 25/2011
www.tekes.fi/Vähähiilinen yhteiskunta
Tekesin ym. Vähähiilinen yhteiskunta raportti (2014)
maa.aalto.fi/
Antti Säynäjoki, väitös (05.12.2015) How Does the Construction of a New Residential Area Contribute to Climate Change?
lib.tkk.fi/
VTM Jukka Heinosen väitöskirja: The Impacts of Urban Structure and the Related Consumption Patterns on the Carbon Emissions of an Average Consumer, Aalto-yliopisto 2012.
aaltodoc.aalto.fi/ 
Tulevaisuuden elinvoimaiset lähiöt – Aalto-yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston yhteishankkeen loppuraportti.
Ekotehokkuuden arviointi ja lisääminen Helsingissä
Ekotehokkuuden arviointi ja lisääminen Helsingissä -raportti (VTT/Pekka Lahti, Jyri Nieminen ja Markku Virtanen 2008) PDF-muodossa. 110 sivua. Raportti käy käsikirjasta.
www.dodo.org
Ympäristöjärjestö Dodon kaupunkisuunnittelusivut.
www.newurbanism.org
New urbanism on yhdysvaltalainen kestävämpää yhdyskuntaa ajava sivusto.
www.energie-cites.eu
Energie-cites on energiatehokkuuteen pyrkivien eurooppalaisten kaupunkien yhteenliittymä.
www.transitionnetwork.org
Ilmastonmuutoksen jälkeistä ”siirtymäajan” yhdyskuntaa jkäsittelevä sivusto.
www.novatlantis.ch
Maapallon kestokyvyn raja yksilön energian kulutukselle on 17 500 kWh vuodessa tai tuhat kiloa hiilidioksidipäästöjä. Sveitsiläinen 2000 watin yhdyskunta tutkimushanke pyrkii löytämään ratkaisuja kestävälle ihmistoiminnalle. Erittäin ajankohtainen ja mielenkiintoinen sivusto, jonka sisältö tosin valitettavasti on nykyään etupäässä saksaksi.

Yhdyskuntarakenne:
helda.helsinki.fi/
Pekka Lahti ja Paavo Moilanen: Kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenne ja kasvihuonepäästöt, Suomen ympäristö 12/2010, PDF

Liikenne
helda.helsinki.fi/
Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet Suomessa – jalankulku-, joukkoliikenne- ja autovyöhykkeiden kehitys vuosina 1985-2010
www.jlf.fi
Joukkoliikennefoorumissa käydään keskustelua joukkoliikenteestä.
www.kaupunkiliikenne.net
Kaupunkiliikenne -sivut antavat tietoa kaupunkiliikenteestä, sen tekniikasta ja taloudesta sekä merkityksestä kaupunkirakenteelle.
www.tramwest.fi
Tramwest on pikaraitiotieverkostoa Espooseen ajava sivusto. .
www.epomm.eu
EPOMM on yleiseurooppalainen kestävän liikenteen sivusto.

Luonnonympäristöt ja luonnon monimuotoisuus rakennetussa ympäristössä:
helda.helsinki.fi/handle/
Sanna-Riikka Saarela: Ekologisesti kestävät kaupunkiseudut ja niiden ekosysteemipalvelut, Suomen ympäristökeskuksen raportteja 33/2008, PDF
www.helsinki.fi/science/biobof/
Helsingin yliopiston Biodiversity in Boreal Forests -sivusto luonnon monimuotoisuudesta.
www.helsinki.fi/science/metapop/
Helsingin yliopiston Metapopulation Research Group -kotisivut. Ryhmä on kansainvälisesti arvostetuimpia suomalaisia tutkimusryhmiä, joka tekee pirstoutuneessa ympäristössä elävien lajien biologiaan liittyvää tutkimusta.
www.helsinki.fi/ihanski
Akatemiaprofessori Ilkka Hanskin metsäsivut.
www.luontoliitto.fi/metsa
Palaako elävä metsä -PDF, ympäristöjärjestöjen tavoitteita metsien suojeluun.
www.ymparisto.fi/purovesistot

Hulevedet
Vantaan hulevesisivut
Vantaan hulevesiohje
Kuntaliiton hulevesiopas

Viherkatot
www.luomus.fi/
Viides ulottuvuus – viherkatot osaksi kaupunkia -verkkosivusto. Monimuotoisten viherkattojen tutkimusta Helsingin yliopistossa.

Ympäristö ja terveys:
www.who.int
WHO:n raportteja pilaantuneen ympäristön aiheuttamista sairauksista.
www.ktl.fi
Kansanterveyslaitoksen tutkimuksia ympäristön aiheuttamista terveyshaitoista.
www.sisailmayhdistys.fi
Sisäilmayhdistys antaa paljon tietoa sisäilman terveysvaikutuksista.

Ekologisesti kestäviä yhdyskuntia ja alueita:
www.skaftkarr.fi
Porvoon Skaftkärrin asuinalueelle toteutettavan energiatehokkaan asuinalueen kotisivut.
http://www.freiburg.de/pb/site/Freiburg/get/640888/Green-City-Brochure_English.pdf
Englanninkielinen PDF Freiburgin Ekokaupungista.
www.vauban.de
Vaubanin asukasfoorumi, myös linkkejä.
http://www.zedfactory.com/projects_mixeduse_bedzed.html
BedZed on englantilainen hiilivapaa asuinalue.
http://www.hinku-foorumi.fi/fi-FI
Hiilineutraalit kunnat on Suomen ympäristökeskuksen vetämä projekti.
http://www.hel.fi/hel2/taske/julkaisut/2009/Eko-Viikki_raportti_Motiva%202008.pdf
Eko-Viikin seurantaprojektin loppuraportti PDF-muodossa.
www.sustainable.org/
Sustainable Communities Network (SCN) linkittää kaupunkeja ja kuntia tutkimaan ja kokeilemaan kestäviä vaihtoehtoja.
http://www.greensolarcities.com
Europan Solar Cities -sivusto edistää aurinko- ja muiden uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämistä yhdyskunnissa.
www.solarcity.se
Solar City Malmö esittelee aurinkoenergian hyödyntämistä Malmössä.
www.verticalfarm.com
Verticalfarm esittelee ajatuksen ruoantuotannon ja kaupunkiasumisen yhdistämisestä.
berganskiinteistot.wordpress.com
Eko-Vermo on Espoon Vermoon kaavailtu eko-alue.

Ekokyliä ja yhteisöjä:
www.ecovillage.org
Ekokylien maailmanlaajuinen verkosto.
www.ekoby.org
Tutkimus ruotsalaisista ekokylistä. Englanniksi.
Kestävä kylä pohjoisissa olosuhteissa
Kestävä kylä pohjoisissa olosuhteissa, on ekokyliä (Bromarv ja Kangasala) ja normaalirakentamista vertaileva seurantatutkimusraportti (Outi Palttala, Bruno Erat, 2009). Monipuolinen ja mielenkiintoinen. UUSI LINKKI
www.maallemuutto.info
Esittelee suomalaisia ekokyliä ja -yhteisöjä.
www.yhteiskyla.net
Kangasalan ekokylän ja sen talojen esittely. Paljon mielenkiintoisia esimerkkejä.
www.vihdinekokyla.fi
Vihdin ekokylä.
kestavakyla
Kestävä kylä suunnittelukortit.