LASKURIT JA INTERNETTYÖKALUT – linkkilista (päivitetty 12.08.2015)

www.rakentajanekolaskuri.fi
Rakentajan ekolaskuri on pientalorakentajille suunnattu rakennushankkeen ekologista kestävyyttä mittaava verkkotyökalu. Sisältää laskurin Light ja Pro versiot sekä tietoa ja linkkejä aihepiiristä. Maksuton.
www.pientalonlaatu.fi
Pientalon laatu on Oulun rakennusvalvonnan pientalon teknistä laatua ohjaava verkkotyökalu. Maksuton. Oulun rakennusvalvonnan sivuilla on lisää hoksauttavaa tietoa energiatehokkaasta rakentamisesta.
www.ekotoimivakoti.fi
Työtehoseuran Ekotoimiva koti -sivusto sisältää tietoa sekä tulostettavan Ekotoimivuuden arviointimodulin (pdf). Maksuton.
www.promise-luokitus.fi
PRromisE -ympäristöluokitus on ympäristöhallinnon, Motivan ja muiden vastaavien toimijoiden kehittämä ja ylläpitämä työkalu uusien sekä olemassa olevien rakennusten  markkinointiin ja kehittämiseen. Edellyttää kirjautumisen.
www.ibec.or.jp
Japanilaisen casbee suhteuttaa ympäristöhyödyn käytettävyyteen tai muuhun hyötyyn. Moni asiantuntija pitää parhaana kansainvälisistä mittareista.
www.breeam.org
BREEAM (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method) on brittiläinen  kiinteistöjen ympäristöluokitusjärjestelmä. Yksi käytetyimmistä luokituksista maailmalla.
www.usgbc.org
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) on yhdysvaltalainen kiinteistöjen ympäristösertifiointijärjestelmä. Käytössä jo 50 maassa. Luokituksen tekee kolmas osapuoli.
www.ecocity.fi
Ecocity Evaluator on apuväline yhdyskuntarakentamisen päästöjen ja kustannusten arviointiin. Se on  Eero Paloheimon ja useiden muiden osapuolien kehittämä osana Tekesin Kestävä yhdyskunta -hanketta.
www.energiajunior.fi
Energiajuniori on Lamit Oyn yhdessä VTT:n kanssa kehittämä verkkotyökalu, jolla voi laskea nykyisten määräysten mukaisen E-luvun. Eri versiot kuluttajille ja amattilaisille sekä pieniin, suuriin, uusiin tai vanhoihin kohteisiin. Maksullinen. Useiden kuntien rakennusvalvonnat ovat hankkineet yhteislisenssin asukkaidensa tarpeisiin.
SYNENERGIA Hiilijälki -työkalu
Suomen ympäristökeskuksen SYNENERGIA Hiiijalanjälki -työkalu laskee rakenteiden hiilijalanjäljen. Excel -pohjainen ja helppokäyttöinen. Edellyttää kirjautumisen.
KEKO
VTT, Aalto-yliopisto ja Suomen ympäristökeskus kehittävät yhteistyössä kaupunkien ja yritysten kanssa yhdyskuntarakentamisen ekotehokkuuden arviointityökaluja.
www.happyplanetindex.org
Happy planet index mittaa kansakuntien tai kaupunkien onnellisuutta.