KESTÄVÄN RAKENTAMISEN LINKKILISTA – linkkilista (päivitetty 12.08.2015)

1) Ympäristötietoa

Ilmastonmuutos:
www.ipcc.ch
Hallitusten välisen ilmastopaneelin IPCC:n kotisivut.
www.fmi.fi
Tuorein IPCC:n ilmastoraportti on ladattavissa suomenkielisenä PDF-tiedostona.
www.hm-treasury.gov.uk/stern
Sternin raportissa maailmanpankin entinen pääekonomisti Sir Nicholas Stern on Yhdistyneiden kuningaskuntien hallituksen toimeksiannosta laskenut ilmastonmuutoksen taloudellisia seuraamuksia ihmiskunnalle.
www.fmi.fi/ilmastonmuutos
Ilmatieteen laitoksen ilmastonmuutossivut.
www.ymparisto.fi
Ympäristöhallinnon ilmastonmuutossivut.
http://ec.europa.eu/environment/
Euroopan komission ilmastonmuutossivut.
ilmasto-opas.fi/fi/
Ilmasto-opas on mm. Ilmatieteen laitoksen, ympäristöhallinnon ja Aaltoyliopiston kattava tietopaketti ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista, hillinnästä ja sopeutumisesta siihen.
www.co2-raportti.fi
Sitoutumaton verkkolehti, joka jakaa tuoreinta uutistietoa ilmastonmuutoksesta ja energiakysymyksistä. Taustalla mm. Suomen ympäristökeskus ja Suomen tietotoimisto.
www.ilmasto.org
Ilmasto.org kokoaa yhteen ajankohtaista ja luotettavaa tietoai ilmastonmuutoksesta. Sivustoa ylläpidetään vapaaehtoisvoimin ja sen takana on useita ympäristö- ja kansalaisjärjestöjä.
www.wwf.fi
WWF:n ilmastonmuutossivut.
www.greenpeace.org
Greenpeacen ilmastonmuutossivut.

Ympäristön tila:
Ympäristöntila
Ympäristön tilaa käsittelevä ympäristöhallinnon sivusto.
Suomen ympäristön mittarit 2013 -pdf
Napakkaa tietoa ympäristöongelmista.
www.eea.europa.eu
Ympäristösignaalit on Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) vuosittain julkaisema raportti.
www.unep.org
Global Environment Outlook (GEO) on Yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelma.
www.wwf.fi/wwf
Living Planet on WWF:n julkaisema raportti. Maapallon ympäristön tilasta, luonnonvarojen kulutuksesta ja eri maiden ekologisista jalanjäljistä.
wwf.fi/lpr/
WWF:n Living Planet -raportti 2014, tiivistelmä suomeksi.
www.worldwatch.org
The Worldwatch Institute julkaisee muun muassa vuosittaista Maailman tila-raporttia.
www.wri.org
The World Resources Institute (WRI) seuraa maailman tapahtumia kestävästä näkökulmasta ja pyrkii levittämään kestävää tietotaitoa.

2) Kestävä kehitys rakennusalalla

Kotimaisia kestävän rakentamisen yleissivustoja:
SAFAn EKO-BOX
Suomen arkkitehtiliiton kestävän rakentamisen sivusto.
era17.fi
Energiaviisaan rakentamisen aika 2017 -hanke edistää energiatehokkaita ratkaisuja ja julkaisee tutkimusraportteja.
GBC Suomi ry
Green Building Council Finland kokoaa yhteen kestävän rakentamisen osaamista Suomessa ja edustaa jäseniään aihepiiriin liittyvissä asioissa sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

Ulkomaisia yleissivustoja:
UIA:n kestävän rakentamisen sivut
Kansainvälisen arkkitehtiunionin kestävän rakentamisen sivut. Mm. kohteita kattavasti.
www.inhabitat.com
Monipuolinen, runsas ja kiinnostava yleissivusto kestävästä rakentamisesta ja muotoilusta. Paljon esimerkkikohteita.
www.worldgbc.org
World Green Building Council on kansainvälinen kestävän rakentamisen neuvosto. Sen kotisivut ovat laajat ja perusteelliset.
www.usgbc.org
USGBC on yhdysvaltalainen kestävän rakentamisen neuvosto. Emojärjestön tavoin sen kotisivut ovat runsaat ja perusteelliset.
www.kretsloppsradet.com
Kretsloppsrådet on ruotsalainen kestävän yhdyskunta suunnittelun sivusto.
www.bioregional.com
Bioregional on kansainvälinen kestäviä rakennusalan tuotteita ja ratkaisuja esittelevä sivusto.
www.sustainableabc.com
Sustainableabc on kestävää arkkitehtuuria, rakentamista ja kulttuuria esittelevä sivusto.

Kestävän rakentamisen säätiöitä, palkintoja yms.:
global-award
Global-award on ranskalainen kansainvälinen tunnustuspalkinto kestävästä arkkitehtuurista.
www.holcimfoundation.org
Holcimfoundation on sveitsiläisen betonivalmistajan ylläpitämän säätiön kansainvälinen tunnustuspalkinto kestävästä arkkitehtuurista, paljon kiinnostavia esimerkkejä.
SAFAn TunnustusPaanu, kestävän kehityksen palkinto

Kestävän rakentamisen ja designin blogeja
blogi.sitra.fi 
Kirjoituksia mm. kestävästä arjesta, huomisesta, rakentamisesta ja yhdyskuntasuunnittelusta.
www.ecohub.org
Eco solution blog with eco links collection. (UK)
www.treehugger.com
Green design blog by Discovery.com. (USA)

3) Kestävä yhdyskuntasuunnittelu

Kestävä yhdyskunta:
helda.helsinki.fi/
Ympäristöministeriö: Ilmastotavoitteita edistävä kaavoitus, Suomen ympäristö 3/2015, PDF
www.sitra.fi/
Ilmastotavoitteita-toteuttava-asemakaavoitus, Aaltoyliopiston julkaisuja 13/2013, PDF
helda.helsinki.fi
Tarja Söderman ja Sanna-Riikka Saarela: Kestävät kaupunkiseudut – Kriteereitä ja mittareita suunnittelun työvälineiksi, Suomen ympäristö 25/2011
www.tekes.fi/Vähähiilinen yhteiskunta
Tekesin ym. Vähähiilinen yhteiskunta raportti (2014)
maa.aalto.fi/
Antti Säynäjoki, väitös (05.12.2015) How Does the Construction of a New Residential Area Contribute to Climate Change?
lib.tkk.fi/
VTM Jukka Heinosen väitöskirja: The Impacts of Urban Structure and the Related Consumption Patterns on the Carbon Emissions of an Average Consumer, Aalto-yliopisto 2012.
aaltodoc.aalto.fi/ 
Tulevaisuuden elinvoimaiset lähiöt – Aalto-yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston yhteishankkeen loppuraportti.
Ekotehokkuuden arviointi ja lisääminen Helsingissä
Ekotehokkuuden arviointi ja lisääminen Helsingissä -raportti (VTT/Pekka Lahti, Jyri Nieminen ja Markku Virtanen 2008) PDF-muodossa. 110 sivua. Raportti käy käsikirjasta.
www.dodo.org
Ympäristöjärjestö Dodon kaupunkisuunnittelusivut.
www.newurbanism.org
New urbanism on yhdysvaltalainen kestävämpää yhdyskuntaa ajava sivusto.
www.energie-cites.eu
Energie-cites on energiatehokkuuteen pyrkivien eurooppalaisten kaupunkien yhteenliittymä.
www.transitionnetwork.org
Ilmastonmuutoksen jälkeistä ”siirtymäajan” yhdyskuntaa jkäsittelevä sivusto.
www.novatlantis.ch
Maapallon kestokyvyn raja yksilön energian kulutukselle on 17 500 kWh vuodessa tai tuhat kiloa hiilidioksidipäästöjä. Sveitsiläinen 2000 watin yhdyskunta tutkimushanke pyrkii löytämään ratkaisuja kestävälle ihmistoiminnalle. Erittäin ajankohtainen ja mielenkiintoinen sivusto, jonka sisältö tosin valitettavasti on nykyään etupäässä saksaksi.

Yhdyskuntarakenne:
helda.helsinki.fi/
Pekka Lahti ja Paavo Moilanen: Kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenne ja kasvihuonepäästöt, Suomen ympäristö 12/2010, PDF

Liikenne
helda.helsinki.fi/
Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet Suomessa – jalankulku-, joukkoliikenne- ja autovyöhykkeiden kehitys vuosina 1985-2010
www.jlf.fi
Joukkoliikennefoorumissa käydään keskustelua joukkoliikenteestä.
www.kaupunkiliikenne.net
Kaupunkiliikenne -sivut antavat tietoa kaupunkiliikenteestä, sen tekniikasta ja taloudesta sekä merkityksestä kaupunkirakenteelle.
www.tramwest.fi
Tramwest on pikaraitiotieverkostoa Espooseen ajava sivusto. .
www.epomm.eu
EPOMM on yleiseurooppalainen kestävän liikenteen sivusto.

Luonnonympäristöt ja luonnon monimuotoisuus rakennetussa ympäristössä:
helda.helsinki.fi/handle/
Sanna-Riikka Saarela: Ekologisesti kestävät kaupunkiseudut ja niiden ekosysteemipalvelut, Suomen ympäristökeskuksen raportteja 33/2008, PDF
www.helsinki.fi/science/biobof/
Helsingin yliopiston Biodiversity in Boreal Forests -sivusto luonnon monimuotoisuudesta.
www.helsinki.fi/science/metapop/
Helsingin yliopiston Metapopulation Research Group -kotisivut. Ryhmä on kansainvälisesti arvostetuimpia suomalaisia tutkimusryhmiä, joka tekee pirstoutuneessa ympäristössä elävien lajien biologiaan liittyvää tutkimusta.
www.helsinki.fi/ihanski
Akatemiaprofessori Ilkka Hanskin metsäsivut.
www.luontoliitto.fi/metsa
Palaako elävä metsä -PDF, ympäristöjärjestöjen tavoitteita metsien suojeluun.
www.ymparisto.fi/purovesistot

Hulevedet
Vantaan hulevesisivut
Vantaan hulevesiohje
Kuntaliiton hulevesiopas

Viherkatot
www.luomus.fi/
Viides ulottuvuus – viherkatot osaksi kaupunkia -verkkosivusto. Monimuotoisten viherkattojen tutkimusta Helsingin yliopistossa.

Ympäristö ja terveys:
www.who.int
WHO:n raportteja pilaantuneen ympäristön aiheuttamista sairauksista.
www.ktl.fi
Kansanterveyslaitoksen tutkimuksia ympäristön aiheuttamista terveyshaitoista.
www.sisailmayhdistys.fi
Sisäilmayhdistys antaa paljon tietoa sisäilman terveysvaikutuksista.

Ekologisesti kestäviä yhdyskuntia ja alueita:
www.skaftkarr.fi
Porvoon Skaftkärrin asuinalueelle toteutettavan energiatehokkaan asuinalueen kotisivut.
http://www.freiburg.de/pb/site/Freiburg/get/640888/Green-City-Brochure_English.pdf
Englanninkielinen PDF Freiburgin Ekokaupungista.
www.vauban.de
Vaubanin asukasfoorumi, myös linkkejä.
http://www.zedfactory.com/projects_mixeduse_bedzed.html
BedZed on englantilainen hiilivapaa asuinalue.
http://www.hinku-foorumi.fi/fi-FI
Hiilineutraalit kunnat on Suomen ympäristökeskuksen vetämä projekti.
http://www.hel.fi/hel2/taske/julkaisut/2009/Eko-Viikki_raportti_Motiva%202008.pdf
Eko-Viikin seurantaprojektin loppuraportti PDF-muodossa.
www.sustainable.org/
Sustainable Communities Network (SCN) linkittää kaupunkeja ja kuntia tutkimaan ja kokeilemaan kestäviä vaihtoehtoja.
http://www.greensolarcities.com
Europan Solar Cities -sivusto edistää aurinko- ja muiden uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämistä yhdyskunnissa.
www.solarcity.se
Solar City Malmö esittelee aurinkoenergian hyödyntämistä Malmössä.
www.verticalfarm.com
Verticalfarm esittelee ajatuksen ruoantuotannon ja kaupunkiasumisen yhdistämisestä.
berganskiinteistot.wordpress.com
Eko-Vermo on Espoon Vermoon kaavailtu eko-alue.

Ekokyliä ja yhteisöjä:
www.ecovillage.org
Ekokylien maailmanlaajuinen verkosto.
www.ekoby.org
Tutkimus ruotsalaisista ekokylistä. Englanniksi.
Kestävä kylä pohjoisissa olosuhteissa
Kestävä kylä pohjoisissa olosuhteissa, on ekokyliä (Bromarv ja Kangasala) ja normaalirakentamista vertaileva seurantatutkimusraportti (Outi Palttala, Bruno Erat, 2009). Monipuolinen ja mielenkiintoinen. UUSI LINKKI
www.maallemuutto.info
Esittelee suomalaisia ekokyliä ja -yhteisöjä.
www.yhteiskyla.net
Kangasalan ekokylän ja sen talojen esittely. Paljon mielenkiintoisia esimerkkejä.
www.vihdinekokyla.fi
Vihdin ekokylä.
kestavakyla
Kestävä kylä suunnittelukortit.

4) Kestävä rakennussuunnittelu

Pientalorakentaminen:
www.rakentajanekolaskuri.fi
Rakentajan ekolaskuri on pientalorakentajille suunnattu nettityökalu ja ekorakentamisen tietopankki. Laskuri kertoo kuinka ekologisesti kestäviä eri rakennusvaiheiden valinnat ovat. Sivusto on Helsingin rakennusvalvontaviraston ylläpitämä, kieli suomi.
Ekologisesti kestävä pientaloasuminen
Vertailu tutkimus 13 suomalaisesta ekologisen kestävyyteen pyrkivästä pientalosta. Ympäristöministeriön raportteja 20/2014
www.energiatehokaskoti.fi
Energiatehokas koti on Motivan ylläpitämä sivusto energiatehokkaista pientaloista.
www.pientalonlaatu.fi
Pientalon laatu on Oulun rakennusvalvonnan laskuri pientalon laadun tarkistamiseksi.
http://www.ouka.fi/oulu/rakennusvalvonta/laatukortit-ja-tulkinnat 
Oulun rakennusvalvonnan laatukortit opastavat mm. eneria- ja tilatehokuuteen, aurinkoenergian passsiiviseen ja aktiiviseen hyödyntämiseen.
www.ekotoimivakoti.fi/
Työtehoseuran ohjeita ekotoimivan kodin rakentamiseen.

Energiatehokas rakentaminen (Passiivi-, nollaenergiatalot jne):
passiivi.info
Suomalainen passiivirakentamis sivusto, ohjeita ja muuta tietoa.
finzeb.fi
FinZEB sivusto luotsaa kohden nollaenergiarakentamista.
www.tem.fi
Työ- ja elinkeinoministeriön Energiatehokkuus ja energiansäästö -sivusto. Raportteja ja muita julkaisuja.
www.buildup.eu
Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) on EU-sivusto energiansäästöstä rakentamisessa, tietoa uusista tutkimushankkeista ja säädöksistä, myös suomenkielistä materiaalia (Publications & Downloads, valitse Search-hakuun kieleksi Finnish).
passiivitalo.vtt.fi
VTT:n passiivirakentamissivut, joilla mm. passiivitalon määritelmä sekä paljon linkkejä.
www.motiva.fi/
Motivan sivuilla on ohjeita energiansäästämiseksi asumisessa.
www.passivhuscentrum.se
Passivhuscentrum on ruotsissa toimiva passiivirakentamisen keskus. Sen kotisivuilla on perustietoa ja kohde-esittelyitä myös englanniksi.
www.nollaenergia.fi
Suomalaista nollaenergiarakentamista esittelevä sivusto.
www.nollhus.se
Ruotsalaista nollaenergiarakentamista esittelevä sivusto.
www.passiv.de
Passivhaus Institut toimii Saksassa. Se on muun muassa määritellyt passiivitalon kriteerit. Sivut myös englanniksi.
www.passivhaustagung.de
Passivhaustagung järjestää vuosittain kansainvälisiä pasiivirakentamiskonferensseja.
www.passivhaus.org.uk
Englantilaiset passiivirakentamisen kotisivut.
www.minergie.ch
Sveitsiläisen matalaenergiastandardin kotisivu. Paljon esimerkkejä, laskureita, dataa ym. Sivujen kieli saksa.
www.igpassivhaus.ch
Sveitsiläinen passiivitalo-sivusto. Muutamia esimerkkejä, tekijöitä, ym. Sivujen kieli saksa.
www.sdeurope.org
Solar Decathlon on energiatehokkaan rakentamisen korkeakoulujen kymmenottelu, jossa opiskelijaryhmät suunnittelevat ja toteuttavat omavaraisen, aurinkoenergialla toimivan asuinrakennuksen.

Energian säästäminen:
www.eneuvonta.fi
Motivan koordinoima energianeuvonnan portaali asumisen, rakentamisen, remontoimisen ja liikkumisen energiatehokkuudesta.
www.energianeuvoja.fi
Energianeuvoja antaa ohjeita kotitalouksien energian säästöön.
www.tts.fi/kodinenergiaopas/
Työtehoseuran Kodinenergiaopas.
www.ekoenergia.fi
Suomen luonnonsuojeluliitto suosittelee vaihtamaan uusiutuvilla tuotettuun sähköön.
www.martat.fi
Martat opastavat porkkanoiden ja kaulimen avulla kuluttajaa energia- ja muissa ympäristöasioissa.

Energiatodistus:
www.ymparisto.fi/energiatodistus
Ympäristöministeriön rakennusten energiatodistussivut. Energiatodistukskäytännöt uudistettiin 1.6.2013.
www.motiva.fi/energiatodistus/
Motivan energiatodistussivut.

Ilmanvaihto (+LTO):
Energiatehokas ilmanvaihto
Motivan ohjeita ilmanvaihdon energiatehokkuuden parantamiseksi.
Painovoimaisella ilmanvaihdolla toimiva pientalo 2012 määräyksissä
K3 -hankkeen raportti painovoimaisesta ilmanvaihdosta.
www.vtt.fi
Toimistorakennusten hybridi-ilmanvaihto (VTT tiedotteita 2179)

Rakenteet ja materiaalit:

Materiaalien ja rakenteiden hiilijäljet ja piiloenergiavirrat:
www.rts.fi/Ymparistoselosteet.pdf
Tavallisimpien rakennetyyppien aiheuttamat hiilidioksidipäästöt -PDF. Arto Saari: Rakennustieto 2001.
www.wupperinst.org
MIPS on tuotteiden ja palveluiden tuottamiseen tarvittavia materiaalimääriä tutkiva järjestelmä.

Luonnonmukainen rakentaminen:
www.luomura.com
Luonnonmukaisen rakentamisen yhdistys antaa tietoa luomurakentamisesta. Osaajien ja tuotevalmistajien linkkejä.
www.baubio.ch
Sveitsiläinen rakennusbiologian yhdistys, jonka tarkoituksena on kouluttaa eri alan ihmisiä tuottamaan asukkaille ja käyttäjille terveellisiä rakennuksia. Sivusto saksaksi, italiaksi ja ranskaksi.

Puurakentaminen:
www.puuinfo.fi
Puuinformaation perusteelliset ja laajat puurakentamissivut. Tietoa, kohteita, ohjeita ja runsaasti linkkejä.
www.sademetsa.fi
Sademetsätietoa trooppisten puulajien käytöstä.
www.puuproffa.fi
Puuproffa on puurakentamisen keskustelufoorumi.
www.architectureweek.com
Puurakentamista englantilaisittain.
www.woodwisdom.net
Euroopan metsäklusterin tutkimus- ja tiedonkeruuprojekti.

Savirakentaminen:
www.saviry.fi
Suomalaiset savirakentamisen sivut. Tietoa, kohteita, ohjeita ja runsaasti linkkejä.

Ovet ja ikkunat:
www.motiva.fi
Ikkunoiden energialuokista Motivan sivuilla.

Ympäristömerkit, selosteet ja sertifikaatit:
www.ymparistomerkki.fi
Joutsenympäristömerkki on pohjoismainen.
www.rts.fi/M1
Rakennustietosäätiön M1-luokitus ja Ympäristöselosteet.
http://finland.fsc.org/
FSC-sertifiointi Suomessa, ympäristöjärjestöjen hyväksymä puun sertifiointijärjestelmä.

Kierrätys, kierrätyskeskuksia ja varaosapankkeja:
www.kierrätyskeskus.fi
Kierrätyskeskus kierrättää ja jakaa tietoa kierrättämisestä.
www.rakennusapteekki.fi
Rakennusapteekki tarjoaa korjausrakentamistietoa sekä myy uusia ja käytettyjä rakennusosoia ja materiaaleja.
www.metsankylannavetta.fi
Metsänkylännavetta on vanhojen rakennustarvikkeiden myymälä, joka toimii myös netissä.
www.maaporssi.fi
Maapörssissä voi kierrättää maa-aineksia.
www.tampereenrakennustori.fi
Tampereen rakennustorin kotisivut.
www.ylijaama.fi
Rakennustarvikeiden ylijäämävarasto.
www.turunekotori.fi
Turun ekotori on Turun kierrätyskeskus.
www.ekologiskabyggvaruhuset.se
Ekologiskabygg varuhuset on ruotsalainen rakennustarvikkeiden kierrätyspaikka.
dspace.cc.tut.fi/
Päivi Veijola, diplomityö: Kierrätysmateriaalien käyttö rakentamisessa
www.tut.fi/
Satu Huuhka, diplomityö: Kierrätys arkkitehtuurissa.

Vesijärjestelmät ja jätehuolto:

Vesijärjestelmät:
www.salaojakeskus.fi
Haja-asutusalueiden jätevesi huolto -PDF, Erkki Santala, LUOKO 2006.
www.huussi.net
Käymäläseura Huussin kuivakäymäläsivut.

Jätehuolto:
www.fiksu.net
Fiksu on HSY:n sivusto jätteiden synnyn ehkäisemiseksi.
ec.europa.eu/
Euroopan komission jätesivut.
zerowaste
Zero waste on laaja yhdysvaltalainen jätteettömään maailmaan pyrkivä sivusto.

5) Uuusiutuvat energiamuodot rakentamisessa

Energian tuotanto ja käyttö:
www.lahienergia.org
Lähienergia on paikallisesti, lähellä kuluttajia tuotettua uusiutuvaa energiaa, jonka käyttöä sivusto pyrkii edistämään.
energiaremontti2015
Kampanjan tavoitteena on, että Suomessa tehdään päätös siirtyä kokonaan kestävään ja uusiutuvaan energiaan.
www.greenpeace.org/
Greenpeacen 2013 tekemä laskelma energian kulutuksesta ja tuotosta Suomessa vuoteen 2050 saakka.
www.energia.fi/sahko
Energiateollisuus ry:n tietoa eri energiamuodoista.

Uusiutuvat energiat yleisesti:
www.motiva.fi
Motivan tietoa uusiutuvista energiamuodoista.
www.viikinuusiutuvaenergia.net
Viikin uusiutuva energia -sivusto kertoo kokemuksista alueen aurino- ja tuulivoiman hyödyntämisessä.
Hilineutraali Harakka
Hiilineutraali harakka -hankkeessa Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen Harakan luontokeskuksessa voit tutustua uusiutuviin energiamuotoihin.
Uusia tuulia
Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen Uusia tuulia -PDF esittelee uusiutuvat energiamuodot napakasti.
www.ilmaisenergia.info
Ilmaisenergia on hiljattain avattu foorumi uusiutuvista energiamuodoista.
www.irena.org/
IRENA on kansainvälinen uusiutuvien energiamuotojen agenda.

Aurinkoenergia:
www.aurinkoteknillinenyhdistys.fi
Aurinkoteknillisen yhdistyksen kotisivut.
www.ises.org
ISES on kansainvälinen aurinkoenergiayhdistys
www.solarsiedlung.de
Plusenergiakylä Freibourgissa Saksassa tuottaa enemmän energiaa kuin kuluttaa.

Lämpöpumppuja:
www.sulpu.fi
Suomen lämpöpumppuyhdistys jakaa tietoa lämpöpumpuista.
lampopumput.info
Keskustelufoorumi lämpöpumpuista.

Tuulienergia:
www.tuulivoimayhdistys.fi
Tuulivoimayhdistyksen kotisivut.

Lämmitysjärjestelmien vertailuja:
www.biohousing.eu.com
Biohousing vertaa pientalojen lämmitysjärjestelmiä.

 

6) Korjausrakentaminen

Tietoa kestävästä korjausrakentamisesta:
www.korjaustieto.fi
Korjaustieto -sivustolle on koottu laajasti tietoa pientalojen ja taloyhtiöiden korjaamisesta.
www.teeparannus.fi
Teeparannus -viestintäohjelma kannustaa energiaparannuksiin rakennetussa ympäristössä.
www.hometalkoot.fi
Hometalkoot -sivusto kertoo mm. eri aikakausien riskirakenteista.
www.rakennusperinto.fi
Rakennusperintö on Museoviraston ja ympäristöhallinnon kokoama korjausrakentamisen tietoporttaali.
www.nba.fi
Museoviraston kotisivut.
www.nba.fi/fi/korjauskortit
Museoviraston korjauskortit.
www.rakennusapteekki.fi
Rakennusapteekki tarjoaa korjausrakentamistietoa sekä myy uusia ja käytettyjä rakennusosia ja materiaaleja.
www.tesenergyfacade.com
TES Energy Facade on kansainvälinen tutkimushanke, jossa etsitään ratkaisuja olemassa olevien rakennusten lisäeristämiseksi puuelementein erittäin energiatehokkaiksi.

Rakennuksen uusiokäyttö ja muunneltavuus:
www.ymparisto.fi/vuokratalo
Vuokratalon uusi elämä -julkaisu PDF -muodossa. Selvityksessä on esitelty ja arvioitu onnistuneita esimerkkejä jo toteutetuista purku-uhan alla olleiden vuokratalojen käyttötarkoituksen muutoksista. Anneli Lyytikkä ja Heikki Kukkonen, Ympäristöministeriö 2006.
open-building
Open-building avoimen rakentamisen sivusto.
www.obom.org
Obom on avoimen rakentamisen sivusto.

7) Laskurit ja internettyökalut

www.rakentajanekolaskuri.fi
Rakentajan ekolaskuri on pientalorakentajille suunnattu rakennushankkeen ekologista kestävyyttä mittaava verkkotyökalu. Sisältää laskurin Light ja Pro versiot sekä tietoa ja linkkejä aihepiiristä. Maksuton.
www.pientalonlaatu.fi
Pientalon laatu on Oulun rakennusvalvonnan pientalon teknistä laatua ohjaava verkkotyökalu. Maksuton. Oulun rakennusvalvonnan sivuilla on lisää hoksauttavaa tietoa energiatehokkaasta rakentamisesta.
www.ekotoimivakoti.fi
Työtehoseuran Ekotoimiva koti -sivusto sisältää tietoa sekä tulostettavan Ekotoimivuuden arviointimodulin (pdf). Maksuton.
www.promise-luokitus.fi
PRromisE -ympäristöluokitus on ympäristöhallinnon, Motivan ja muiden vastaavien toimijoiden kehittämä ja ylläpitämä työkalu uusien sekä olemassa olevien rakennusten  markkinointiin ja kehittämiseen. Edellyttää kirjautumisen.
www.ibec.or.jp
Japanilaisen casbee suhteuttaa ympäristöhyödyn käytettävyyteen tai muuhun hyötyyn. Moni asiantuntija pitää parhaana kansainvälisistä mittareista.
www.breeam.org
BREEAM (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method) on brittiläinen  kiinteistöjen ympäristöluokitusjärjestelmä. Yksi käytetyimmistä luokituksista maailmalla.
www.usgbc.org
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) on yhdysvaltalainen kiinteistöjen ympäristösertifiointijärjestelmä. Käytössä jo 50 maassa. Luokituksen tekee kolmas osapuoli.
www.ecocity.fi
Ecocity Evaluator on apuväline yhdyskuntarakentamisen päästöjen ja kustannusten arviointiin. Se on  Eero Paloheimon ja useiden muiden osapuolien kehittämä osana Tekesin Kestävä yhdyskunta -hanketta.
www.energiajunior.fi
Energiajuniori on Lamit Oyn yhdessä VTT:n kanssa kehittämä verkkotyökalu, jolla voi laskea nykyisten määräysten mukaisen E-luvun. Eri versiot kuluttajille ja amattilaisille sekä pieniin, suuriin, uusiin tai vanhoihin kohteisiin. Maksullinen. Useiden kuntien rakennusvalvonnat ovat hankkineet yhteislisenssin asukkaidensa tarpeisiin.
SYNENERGIA Hiilijälki -työkalu
Suomen ympäristökeskuksen SYNENERGIA Hiiijalanjälki -työkalu laskee rakenteiden hiilijalanjäljen. Excel -pohjainen ja helppokäyttöinen. Edellyttää kirjautumisen.
KEKO
VTT, Aalto-yliopisto ja Suomen ympäristökeskus kehittävät yhteistyössä kaupunkien ja yritysten kanssa yhdyskuntarakentamisen ekotehokkuuden arviointityökaluja.
www.happyplanetindex.org
Happy planet index mittaa kansakuntien tai kaupunkien onnellisuutta.

8) Kehittyvät maat

Tietoa:
www.ukumbi.org
Ukumbi ry on vuonna 2007 perustettu suomalainen kansalaisjärjestö, joka tarjoaa arkkitehtisuunnittelua vähäosaisille väestöryhmille kehitysmaissa.
www.kepa.fi
Kehitysyhteistyön palvelukeskus ohjaa oikeudenmukaisempaan maailmaan.
www.maailma.net
Maailma.net on useiden järjestöjen yhteinen portti parempaan maailmaan.

9) Ympäristöjärjestöjä, viranomaisia, ekologinen toimisto

Ympäristöjärjestöjä:
www.sll.fi
Suomen luonnonsuojeluliiton kotisivut
www.luontoliitto.fi
Luonto-liiton kotisivut.
www.greenpeace.org/finland/
Suomen Greenpeacen kotisivut.
www.wwf.fi
Suomen WWF:n kotisivut.
www.dodo.org
Ympäristöjärjestö Dodon kotisivut.

Viranomaisia:
www.ymparisto.fi/FI
Suomen kestävän kehityksen toimikunta.

Ekologinen toimisto:
www.wwf.fi/yritykset
WWF:n Green office neuvoo toimistoja kestävämmälle tielle.

10) Kirjallisuuslistoja

www.rakentajanekolaskuri.fi/linkit.php
Rakentajan ekolaskurin linkkilistan lopussa on laaja kirjallisuusluettelo.