TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ

Arvokiinteistön energiasaneeraus
Eteläesplanadi 4, Helsinki
Armas Lindgren 1910, energiaremontti 2011–

Pilottihankkeessa tutkittiin energiansäästökeinoja arvokiinteistöissä perusparannuksen yhteydessä. Rakennuksen nykyinen energiankulutus on 296 kWh/brm2 vuodessa. Tästä lämmityksen osuus on 218 kWh/brm2 (74 %) ja sähkön osuus 78 kWh/brm2 (26 %). Energialuokka on F.

Parantamalla ulkovaipan lämmöneristyskykyä, saataisiin vain nimellinen hyöty (2,2 kWh/brm2 ) rakennuksen kokonaisenergiankulutukseen. Mutta uusimalla sähkö- ja ilmanvaihtojärjestelmä lämmöntalteenottolla ja tarpeellisella automatiikalla höystettynä, sekä siirtyminen led-valaistukseen ja sähkönkäytön ohjausjärjestelmiin laskennallinen lämmitysenergian kulutus vähenisi 88 kWh/brm2 vuodessa ja sähkön kulutus 65 kWh/brm2 vuodessa, mutta jäähdytys lisäisi kulutusta 12 kWh/brm2. Yhteensä kokonaisenergiankulutus tippuisi 165 kWh/brm2 eli 44 prosenttia.

Tehostamalla rakennuksen käyttöä lisäämällä työpisteitä nykyisestä 130:sta 250:een vähenisi työntekijäkohtainen vuosikulutus 24 400 kWh:sta 7 500 kWh:iin eli huimat 70 prosenttia. Lisäksi henkilökuntaa koulutetaan energiansäästöön.