UUSIUTUVAT ENERGIAMUODOT RAKENTAMISESSA – linkkilista (päivitetty 12.08.2015)

Energian tuotanto ja käyttö:
www.lahienergia.org
Lähienergia on paikallisesti, lähellä kuluttajia tuotettua uusiutuvaa energiaa, jonka käyttöä sivusto pyrkii edistämään.
energiaremontti2015
Kampanjan tavoitteena on, että Suomessa tehdään päätös siirtyä kokonaan kestävään ja uusiutuvaan energiaan.
www.greenpeace.org/
Greenpeacen 2013 tekemä laskelma energian kulutuksesta ja tuotosta Suomessa vuoteen 2050 saakka.
www.energia.fi/sahko
Energiateollisuus ry:n tietoa eri energiamuodoista.

Uusiutuvat energiat yleisesti:
www.motiva.fi
Motivan tietoa uusiutuvista energiamuodoista.
www.viikinuusiutuvaenergia.net
Viikin uusiutuva energia -sivusto kertoo kokemuksista alueen aurino- ja tuulivoiman hyödyntämisessä.
Hilineutraali Harakka
Hiilineutraali harakka -hankkeessa Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen Harakan luontokeskuksessa voit tutustua uusiutuviin energiamuotoihin.
Uusia tuulia
Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen Uusia tuulia -PDF esittelee uusiutuvat energiamuodot napakasti.
www.ilmaisenergia.info
Ilmaisenergia on hiljattain avattu foorumi uusiutuvista energiamuodoista.
www.irena.org/
IRENA on kansainvälinen uusiutuvien energiamuotojen agenda.

Aurinkoenergia:
www.aurinkoteknillinenyhdistys.fi
Aurinkoteknillisen yhdistyksen kotisivut.
www.ises.org
ISES on kansainvälinen aurinkoenergiayhdistys
www.solarsiedlung.de
Plusenergiakylä Freibourgissa Saksassa tuottaa enemmän energiaa kuin kuluttaa.

Lämpöpumppuja:
www.sulpu.fi
Suomen lämpöpumppuyhdistys jakaa tietoa lämpöpumpuista.
lampopumput.info
Keskustelufoorumi lämpöpumpuista.

Tuulienergia:
www.tuulivoimayhdistys.fi
Tuulivoimayhdistyksen kotisivut.

Lämmitysjärjestelmien vertailuja:
www.biohousing.eu.com
Biohousing vertaa pientalojen lämmitysjärjestelmiä.