YMPÄRISTÖTIETOA – linkkilista (päivitetty 12.08.2015)

Ilmastonmuutos:
www.ipcc.ch
Hallitusten välisen ilmastopaneelin IPCC:n kotisivut.
www.fmi.fi
Tuorein IPCC:n ilmastoraportti on ladattavissa suomenkielisenä PDF-tiedostona.
www.hm-treasury.gov.uk/stern
Sternin raportissa maailmanpankin entinen pääekonomisti Sir Nicholas Stern on Yhdistyneiden kuningaskuntien hallituksen toimeksiannosta laskenut ilmastonmuutoksen taloudellisia seuraamuksia ihmiskunnalle.
www.fmi.fi/ilmastonmuutos
Ilmatieteen laitoksen ilmastonmuutossivut.
www.ymparisto.fi
Ympäristöhallinnon ilmastonmuutossivut.
http://ec.europa.eu/environment/
Euroopan komission ilmastonmuutossivut.
ilmasto-opas.fi/fi/
Ilmasto-opas on mm. Ilmatieteen laitoksen, ympäristöhallinnon ja Aaltoyliopiston kattava tietopaketti ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista, hillinnästä ja sopeutumisesta siihen.
www.co2-raportti.fi
Sitoutumaton verkkolehti, joka jakaa tuoreinta uutistietoa ilmastonmuutoksesta ja energiakysymyksistä. Taustalla mm. Suomen ympäristökeskus ja Suomen tietotoimisto.
www.ilmasto.org
Ilmasto.org kokoaa yhteen ajankohtaista ja luotettavaa tietoai ilmastonmuutoksesta. Sivustoa ylläpidetään vapaaehtoisvoimin ja sen takana on useita ympäristö- ja kansalaisjärjestöjä.
www.wwf.fi
WWF:n ilmastonmuutossivut.
www.greenpeace.org
Greenpeacen ilmastonmuutossivut.

Ympäristön tila:
Ympäristöntila
Ympäristön tilaa käsittelevä ympäristöhallinnon sivusto.
Suomen ympäristön mittarit 2013 -pdf
Napakkaa tietoa ympäristöongelmista.
www.eea.europa.eu
Ympäristösignaalit on Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) vuosittain julkaisema raportti.
www.unep.org
Global Environment Outlook (GEO) on Yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelma.
www.wwf.fi/wwf
Living Planet on WWF:n julkaisema raportti. Maapallon ympäristön tilasta, luonnonvarojen kulutuksesta ja eri maiden ekologisista jalanjäljistä.
wwf.fi/lpr/
WWF:n Living Planet -raportti 2014, tiivistelmä suomeksi.
www.worldwatch.org
The Worldwatch Institute julkaisee muun muassa vuosittaista Maailman tila-raporttia.
www.wri.org
The World Resources Institute (WRI) seuraa maailman tapahtumia kestävästä näkökulmasta ja pyrkii levittämään kestävää tietotaitoa.